Medium
Giá : 60.000₫ / Tháng   
Advanced
Giá : 120.000₫ / Tháng
Pro
Giá : 200.000₫ / Tháng
Super
Giá : 300.000₫ / Tháng
Max
Giá : 400.000₫ / Tháng
Dung lượng 0,73 Gb 1,5 Gb 2,5 Gb 3,5 Gb 5 Gb
Lưu lượng/tháng 15 Gb 60 Gb 90 Gb 120 Gb 150 Gb
Sub Domain 10 20 35 50 75
Mail box theo tên miền 10 30 50 70 100
FTP Acccount 2 4 7 10 15
Tài khoản Database 2 4 7 10 15
Addon domain 1 2 4 5 7
Domain Alias Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Sao lưu dữ liệu hàng tuần
Ngôn ngữ hỗ trợ ASP/ASP.NET/PHP ASP/ASP.NET/PHP ASP/ASP.NET/PHP ASP/ASP.NET/PHP ASP/ASP.NET/PHP
Tiêu chuẩn Database MSSQL 2000/2005, MySQL MSSQL 2000/2005, MySQL MSSQL 2000/2005, MySQL MSSQL 2000/2005, MySQL MSSQL 2000/2005, MySQL
Hỗ trợ kỹ thuật 24/07 24/07 24/07 24/07 24/07
Thanh toán tối thiểu 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng
Phí cài đặt Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Đặt mua ngay Đặt mua ngay Đặt mua ngay Đặt mua ngay Đặt mua ngay
Dịch vụ cộng thêm
Sử dụng khi bạn muốn nâng cấp thêm dịch vụ
(Hosting) Bổ sung 100MB dung lượng 20.000₫ /tháng
(Hosting) Bổ sung 3 mailbox (30MB/mailbox) 30.000₫ /tháng
(Hosting) Bổ sung 1 Database 50.000₫ /tháng
(Hosting) Bổ sung 5GB lưu lượng 30.000₫ /tháng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ điều hành CENTOS 5, 6

Ngôn ngữ hỗ trợ PHP5.3x,5.4x, Perl,Python,Zend Optimizer,Zend Engine,Apache 2.2x

Cơ sở dữ liệu MySQL

Hệ thống email Email Manager/POP3, SMTP Accounts /Webmail thân thiện dễ sử dụng

Tính năng truy cập FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager

Tính năng khác Hotlink Protection/ Protected Directories / Webprotect/ Sub domain/ Parked Domain/ Add on Domain/ Bandwidth Status / Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages / MIME Type Manager/ Redirect Manager/ Backup Manager/ Database Backup/ DataWeb Backup/ FrontPage Extensions

Copyright © 2011 by Thế Giới Số     Partner of VNPT